Afspraak maken

Waarom moet mijn kind nog schrijven?…….alles is toch digitaal!

vrijdag 15 september 2023

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek.

Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke.
Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben dan meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen.

Schrijven is een taak die valt binnen de fijn motorische ontwikkeling. Soms is het een lastige taak voor kinderen om dit onder de knie te krijgen. Dit is dan ook de reden dat kinderen hiervoor onder behandeling zijn van een kinderfysiotherapeut.

Op veel scholen wordt gebruik gemaakt van het digibord, laptop en/of iPad. Het schrijven wordt steeds vaker vervangen door het typen. Dus we krijgen dan ook vaak de vraag, waarom moet mijn kind nog schrijven?
Bij het schrijven met de hand zijn er verschillende en meer hersengebieden actief dan bij het typen. Denk daarbij aan de vorm die je ziet en het gevoel van de beweging die je maakt. Bij schrijven hoort bij elke letter een andere beweging en dus een ander motorisch programma. Dus hoe meer we oefenen, hoe beter het gaat!

Met typen maak je elke keer dezelfde tikbeweging, er ontstaat dan geen koppeling tussen de beweging en de lettervorm. Het brein is dus minder actief bij het typen.

Het schrijvend leren van letters, geeft een duidelijk betere herkenning bij het lezen dan het typend leren van letters. Dat betekent dat wanneer een kind schrijft en leest dat een kind sneller leert dan wanneer het alleen leest.
Bij kinderen uit groep 3 blijkt de spelling van woordjes significant beter te zijn in de groep kinderen die de woordjes geschreven hebben dan die geleerd hebben met behulp van kaartjes of een computer.

Daarnaast is ook een goede schrijfhouding heel erg belangrijk en dat vraagt om een goede lichaamscoördinatie. Ook moeten verschillende spieren, onze hersenen en ogen samenwerken om goed te kunnen schrijven. Dit maakt dan ook gelijk dat schrijven een moeilijke vaardigheid is om kinderen aan te leren. En als je het eenmaal kan moet je het ook blijven doen, anders gaat het handschrift achteruit of ga je langzamer schrijven!

Terug naar overzicht
Copyright© 2023, Trifitt, All Rights Reserved. Ontwerp website Reclamemakers www.reclamemakers-holten.nl