Afspraak maken

Werkwijze

Aanmelden
U kunt zich bij onze praktijk aanmelden via telefoonnummer 0548-365343, via onze website of in de praktijk. Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en indien van toepassing, de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut. U bent zelf verantwoordelijk om uw zorgverzekeringsgegevens te controleren op het aantal vergoedingen fysiotherapie. Na aanmelding zullen wij u een afspraak binnen 2 werkdagen aanbieden.

 

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak
Nadat u heeft plaatsgenomen in de wachtkamer wordt u op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een lichamelijk onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. De fysiotherapeut zal de behandelruimte verlaten tenzij het voor het onderzoek functioneel is u daarbij te observeren. Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Tijdens de intake zal de fysiotherapeut u vragen een toestemmingsformulier te ondertekenen.

Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan omvat de inhoud van de behandeling en het aantal behandelingen en wordt met u besproken. De fysiotherapeut maakt na afloop met u een nieuwe afspraak. Bij de eerste afspraak neemt u mee:

  • Eventueel de verwijsbrief
  • Uw ziektekostenverzekering gegevens
  • Geldig identiteitsdocument

Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht. De duur van een behandeling zal gemiddeld 30 minuten bedragen (inclusief aan- en uitkleden). Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt, wordt u verzocht passende kleding en (sport)schoenen te dragen. 

Graag bij iedere afspraak een badlaken en handdoek meenemen.


Wat gebeurt er met uw gegevens?
We leggen alle gegevens over uw klacht en behandeling vast via een elektronisch patientendossier, waarin alleen de fysiotherapeuten inzage in hebben. De gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden zorgvuldig bewaard. Natuurlijk krijgt u op verzoek altijd inzage in uw gegevens.

WGBO; wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
Als een zorgverlener, bijvoorbeeld fysiotherapeut u behandelt, heeft u automatisch een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. Al uw rechten en plichten als patiënt vallen onder de “Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).” Deze wet regelt de relatie tussen de patiënt en zorgverlener. Onze praktijk houdt zich aan de WGBO.
De WGBO is dwingend recht, dat wil zeggen dat zorgverleners (of zorgverlenende instanties) en patiënten onderling geen afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de WGBO. In de WGBO zijn een aantal spelregels vastgelegd, die voorheen in losse wetten en in rechterlijke uitspraken te vinden waren.

Dit betekent voor u:
• het recht op informatie door de hulpverlener
• toestemming voor een medische behandeling
• inzage in het medisch dossier
• het recht op een tweede mening of second opinion
• vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen
• recht op privacy
 
De plichten van de patiënt
De patiënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met juiste en volledige informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. Dit klinkt logisch en redelijk, maar vaak worden uit schaamte, gemakzucht of onverschilligheid, of in de overtuiging dat het onbelangrijk zaken verzwegen of anders voorgesteld. De patiënt moet zo veel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen. Een andere belangrijke plicht van de patiënt is de zorgverlener te betalen.
 
Meer informatie over de WGBO is te vinden op: https://hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen/wgbo


Afmelden
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Let op: niet, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden, te weten 100% van het geldende tarief . In overleg met het secretariaat of uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Kwaliteit
De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF. De praktijk is gecertificeerd volgens het HKZ certificatieschema Extramurale Fysiotherapiepraktijken. Daarnaast zijn wij een Zilveren Kruis Achmea pluspraktijk.

Waarneming
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Eigendommen
De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen in het pand of buitenterrein. Er staan kluisjes naast de wachtkamer waar u persoonlijke spullen kunt opbergen. 

Contact
Telefonisch zijn wij bereikbaar op nummer 0548-365343, tijdens de openingsuren van de praktijk. Het kan zijn dat u ons antwoordapparaat te horen krijgt. In dat geval kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken en bellen wij u op werkdagen binnen 2 uur terug. In het weekend en op feestdagen bellen wij u terug op de eerst volgende werkdag. Ook kan het zijn dat een medewerker van een telefooncentrale u te woord staat. U kunt dan uw naam en telefoon nummer achterlaten, wij nemen uiterlijk de volgende werkdat contact met u op. 

U kunt ons ook bereiken via info@trifitt.nl

Copyright© 2024, Trifitt, All Rights Reserved. Ontwerp website Reclamemakers www.reclamemakers-holten.nl