Afspraak maken

Vergoedingen en tarieven


LET OP: In 2024 hebben wij GEEN contract afgesloten met Eucare/Aevitae! Dit betekent dat er een deel van de factuur door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. 

Met alle andere zorgverzekeraars hebben wij in 2024 een contract afgesloten! Per 1 januari 2024


Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering worden onze behandelingen vergoed. Is dit niet het geval dan zijn onderstaande tarieven van toepassing.

Zitting algemene fysiotherapie€44,00
Zitting kinderfysiotherapie€54,00
Zitting oedeemfysiotherapie€54,00
Screening, intake en onderzoek€55,00
Intake en onderzoek na verwijzing€55,00
Verzoek medische informatie verzekeraar€75,00
Toeslag voor uitbehandeling€16,00
Niet nagekomen afspraak *€35,00


* indien niet 24 uur vooraf afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen

Betalingsvoorwaarden
  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
 
Copyright© 2024, Trifitt, All Rights Reserved. Ontwerp website Reclamemakers www.reclamemakers-holten.nl