Afspraak maken

Huisregels en klachtenprocedure

Huisregels

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte. U kunt waardevolle spullen opbergen in de kluisjes in de wachtkamer.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden? U kunt de auto parkeren binnen de vakken die voor de fysiotherapie gelden.
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p.
 • Neem, ook wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.
 • Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.
 • Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of lectuur leest wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat.
 • Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen.


Corona 

 • Heeft u klachten die passen bij het Coronavirus, dan graag de afspraak in de praktijk of aan huis afbellen. Wij kunnen u in dat geval alleen op afstand behandelen, middels een video-of telefonisch consult. Als u (of uw huisgenoot) meer dan 24 uur klachtenvrij bent, dan kunt u weer naar de praktijk komen. Heeft u een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten en/of die wacht op uitslag van een coronatest, dan vragen wij u om de afspraak af te bellen. De onderstaande symptomen kunnen passen bij het Coronavirus: (neus)verkoudheid, hoesten, kuchen of niezen, loopneus, keelpijn, verhoging vanaf 38 graden of koorts, kortademigheid, geur- en smaakverlies, hoofdpijn, branderige ogen, moeheid, je ziek voelen, diarree
 • Wij hebben de praktijk zo ingericht dat de anderhalve meter tussen mensen gewaarborgd blijft. Wij hebben daarbij de looproute aangegeven. Wij vragen u om alléén naar de praktijk te komen en maximaal 5 minuten van te voren binnen te komen. Er kunnen maximaal 3 wachtenden plaatsnemen in de wachtruimte en indien het maximale aantal van 3 is bereikt, vragen we u om buiten te wachten totdat er iemand vertrekt. Voor kinderen geldt 1 begeleider per kind. Deze begeleider wacht indien mogelijk buiten de praktijk.
 • Kom in sportkleding naar de praktijk. De kleedruimtes en douches zijn gesloten. Neem een handdoek mee om op de apparaten te kunnen leggen. 
 • Bij binnenkomst van de praktijk de handen desinfecteren, tevens als u de praktijk verlaat
 • Wij geven u geen hand
 • Alle fysiotherapeuten werken met persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkap en eventueel handschoenen)
 • Neem bij iedere behandeling een badlaken en handdoek mee
 • Na afloop van iedere behandeling worden de behandelbank, eventuele apparatuur, bureau, deurklinken etc. gereinigd
 • Om het loopverkeer binnen de praktijk te beperken, worden de toiletten bij voorkeur niet gebruikt door patiënten
 • Kom niet naar de praktijk als u geen afspraak heeft. Neem telefonisch contact op of per email.
 • Met ingang van 5 oktober 2020 willen wij u dringend verzoeken om een mondmasker te dragen in onze wachtruimte en behandelkamers (met uitzondering van de fitnesszaal). Dit is een extra maatregel om verspreiding van het coronavirus te verkleinen. Deze maatregel geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. Dit is in lijn met het dringende advies van het kabinet om in publieke binnenruimten een mondmasker te dragen. Mocht u om medische redenen geen mondmasker kunnen dragen, geeft dit aan bij uw fysiotherapeut. 

 


Klachtenprocedure

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de maatschapsleden.
Het klachtenrecht voor patiënten is wettelijk vastgelegd. Fysiotherapie en Kinderfysiotherapie TriFitt heeft een klachtenregeling getroffen en de maatschapsleden van de praktijk zijn lid van de klachtencommissie van het KNGF. In de wachtkamer vindt u de folder ‘Klachten over de behandeling door uw fysiotherapeut’. Hierin staat wat u kunt doen bij klachten.
Copyright© 2021, Trifitt, All Rights Reserved. Ontwerp website Reclamemakers www.reclamemakers-holten.nl