Afspraak maken

Missie/visie

Bij fysiotherapie Trifitt is elk persoon uniek. Wij bieden u optimale begeleiding en persoonlijke aandacht om samen te werken aan datgene wat u wilt bereiken! Een actieve inbreng van uw kant vinden we belangrijk, kortom samenwerken.

Om de doelstellingen te realiseren beginnen we eerst met het in kaart brengen van de hulpvraag. Wat is uw verwachting van de behandeling? Daarna kijken we goed waar uw klachten vandaan komen. Samen gaan we als een team hier mee aan de slag. We evalueren tussentijds hoe de behandeling verloopt. Samenwerken staat niet alleen in ons team centraal, maar ook met u.  Want wat maakt ons sterk: teamwerk!

Fysiotherapie Trifitt is toekomstgericht en innovatief. Kwaliteit vinden we hierbij heel belangrijk, daarom blijven we ons ontwikkelingen. We volgen veel opleidingen en scholing en investeren optimaal in onze medewerkers. Onze praktijk is HKZ gecertificeerd en pluspraktijk voor Zilveren Kruis Achmea. Uiteraard kan iedereen deze kwaliteit van zorg van ons verwachten, ongeacht waar u verzekerd bent. Daarnaast werken we veel samen met de andere partners in onze praktijk en waar nodig schakelen we andere expertise in.


 

Copyright© 2024, Trifitt, All Rights Reserved. Ontwerp website Reclamemakers www.reclamemakers-holten.nl