Afspraak maken

TOP programma vroeg geboren kinderen

Voor wie

Het TOP programma is bedoeld voor babys die zijn geboren bij en zwangerschap korter dan 32 weken en/of met een geboortegewicht van minder dan 1500 gram en hun ouders.

Waarom

Als je met je vroeggeboren baby naar huis mag, is dat bijzonder en vaak spannend. De rust thuis is danrnmeestal fijn. Het gedrag van je kind kan soms anders zijn dan je gewend was in het ziekenhuis. Juist over de gewone dagelijkse dingen als verzorgen, slapen en contact maken kan je vragen hebben. Door de vroeggeboorte kunnen aandachtig spelen of bijvoorbeeld leren kruipen uitdagender zijn dan voor op tijd geboren kinderen. Samen met jou kijken we naar de behoeften en mogelijkheden van je kind. We kijken naar hoe je kunt ondersteunen bij de dingen die op dat moment belangrijk zijn voor je kind. Want als ouder ben je de belangrijkste persoon in het leven van je kind.

Verloop

Het TOP programma begint als je baby thuis komt uit het ziekenhuis en duurt tot de gecorrigeerde leeftijd van 1 jaar. In dit jaar komt de therapeut 12 keer bij jullie thuis. De huisbezoeken zijn gemiddeld 1 keer per maand, maar kunnen in het begin ook vaker plaatsvinden. Onze TOP therapeut werkt nauw samen met andere betrokken zorgverleners in de buurt en in het ziekenhuis.

Kosten

Aan het volgen van het TOP programma zijn geen kosten verbonden. Het wordt vergoed door de basiszorgverzekering. Het gaat niet af van je eigen risico.

Deelnemen

Een aanmelding voor het TOP programma verloopt via de kinderfysiotherapeut van het ziekenhuis of een andere zorgverlener. Je kunt ook zelf contact opnemen met onze TOP kinderfysiotherapeut, je hebtrngeen verwijzing nodig van een arts.

Voor het TOP programa kunt u terecht bij:
Olga ten Hove
Aangesloten bij het Expertisecentrume Ontwikkelingsondersteuning Prematuren (EOP).
Copyright© 2024, Trifitt, All Rights Reserved. Ontwerp website Reclamemakers www.reclamemakers-holten.nl