Afspraak maken

Fysiotherapie bij herstel na COVID-19

Inmiddels is bekend dat besmetting met het coronavirus een behoorlijke impact op iemands gezondheid kan hebben. Er zijn mensen die na besmetting worden opgenomen in het ziekenhuis en mensen die het virus thuis doormaken. Voor beide groepen geldt dat fysiotherapeutisch nazorg zinvol kan zijn als men problemen ondervindt bij hun dagelijkse activiteiten, werkhervatting of opbouw van sport. Het kost tijd om te herstellen van COVID-19 en het is belangrijk om rustig op te bouwen. 

Indicaties:

  • Vermoeidheid
  • Verminderde conditie
  • Verminderde spierkracht
  • Benauwdheid/kortademigheid
  • Problemen met opbouw van dagelijkse activiteiten, werk en/of sport.Behandeling:

Onze longfysiotherapeuten hebben ervaring in het behandelen van patiënten met diverse longaandoeningen, bijvoorbeeld COPD en longkanker. Ook zijn zij geschoold in de behandeling van COVID-19 patiënten en staan zij geregistreerd bij het Chronisch Zorgnet met de aantekening Corona.

Fysiotherapie kan zowel na ziekenhuisopname plaatsvinden als nadat u het virus thuis heeft doorgemaakt. Dit gebeurd op afstand (digitaal/telefonisch), thuis en/of in de praktijk, dit overlegt de fysiotherapeut met u. De behandeling kan bestaan uit conditietraining, spierkrachttraining, ademhalingsoefeningen en ademspiertraining. Daarnaast is er binnen onze praktijk veel aandacht voor multidisciplinaire samenwerking. Waar nodig kunnen wij een diëtist, ergotherapeut en logopedist inschakelen. Door deze samenwerking is er onder andere ook aandacht voor voeding, energieverdeling, ademhalingsoefeningen en mentale aspecten. Samen zorgen we ervoor dat u op een verantwoorde manier werkt aan uw herstel.


Voor de behandeling na COVID-19 kunt u terecht bij:
Paula Welmer
Gerlinde Wiersema
Copyright© 2024, Trifitt, All Rights Reserved. Ontwerp website Reclamemakers www.reclamemakers-holten.nl