Afspraak maken

Fysiotherapie bij Etalagebenen (perifeer arterieel vaatlijden)

Etalagebenen (oftewel claudicatio intermittens) wordt veroorzaak door perifeer arterieel vaatlijden. Hierbij zijn de slagaders in de benen vernauwd, waardoor er te weinig zuurstof naar de spieren wordt aangevoerd. Deze vernauwing wordt veelal veroorzaakt door kalkafzettingen. Slagaderverkalking verloopt geleidelijk, waardoor de meeste mensen er pas op latere leeftijd last van krijgen. Het verkalken van de slagaders kan echter sterk versneld optreden door een aantal factoren als roken, een te hoog cholesterolgehalte (en ongezonde voeding), te weinig lichaamsbeweging en diabetes mellitus.

Mensen met etalagebenen ervaren pijn in de benen tijdens en na inspanning. De pijn zit meestal in de kuit, maar kan ook voorkomen in de bovenbenen of de bilspieren. Dit is afhankelijk van de plaats van de vernauwing. Na rust verdwijnt de pijn, vandaar de term etalagebenen. Mensen proberen hun pijn te maskeren door noodgedwongen de etalage van een winkel te bekijken. Door de pijn bewegen de mensen minder en neemt de conditie af. Ook kunnen er koude voeten en/of verdikte teennagels optreden. Wondjes aan de voeten of onderbenen herstellen minder snel en gaan eerder zweren. Deze aandoening kan een behoorlijke impact hebben op het dagelijks leven.

Indicaties:

De diagnose etalagebenen moet allereerst worden vastgesteld door een specialist. Vervolgens kan een specialist of huisarts u verwijzen naar een gespecialiseerde fysiotherapeut, aangesloten bij het Chronisch Zorgnet. 
Redenen van verwijzing kunnen zijn:
  • Verminderde loopafstand
  • Pijnlijke benen tijdens en na inspanning
  • Verminderde conditie en/of spierkracht
  • Beperkingen in activiteiten van het dagelijks leven

Behandeling:

De behandeling van etalagebenen zal bestaan uit looptraining en begeleiding op het gebied van leefstijl. Daarnaast kunnen naast het lopen ook andere oefeningen worden ingezet om uw conditie en spierkracht te verbeteren. Onze fysiotherapeuten zijn speciaal opgeleid om patiënten met etalagebenen te behandelen en aangesloten bij het Chronisch Zorgnet.
Er worden 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) in één jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Voorwaarde hiervoor is dat u een verwijzing heeft van de huisarts of medisch specialist. U heeft dus geen aanvullende verzekering nodig om een traject fysiotherapie vergoed te krijgen. De zorgkosten voor een traject gesuperviseerde looptherapie bij etalagebenen zijn niet uitgezonderd van het eigen risico.


Voor fysiotherapie bij etalagebenen kunt u terecht bij:
Paula Welmer
Gerlinde Wiersema

Copyright© 2024, Trifitt, All Rights Reserved. Ontwerp website Reclamemakers www.reclamemakers-holten.nl