Fysiotherapie Holten Trifitt

Reglement

Trifitt biedt u de mogelijkheid om verantwoord aan uw gezondheid en conditie te werken. Wij beschikken over een grote oefenzaal met de modernste fitnessapparatuur. Onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut wordt getraind in groepen van maximaal 8 personen. Er wordt een speciaal oefenprogramma voor u op maat gemaakt.

Allereerst wordt er een intake en fittest afgenomen. Dit bestaat onder andere uit een vragenlijst, conditie- en krachttesten, bloeddruk- en hartslagmeting. Aan de hand hiervan krijgen wij inzicht in uw belastbaarheid en conditie en kunnen we eventuele klachten in kaart brengen. Vervolgens wordt er een persoonlijk trainingsprogramma gemaakt. Deze intake en fittest is verplicht.

U kunt zelf kiezen welk abonnement u neemt. Hieronder vindt u de tarieven.

Tarieven Medische Fitness Volwassenen

Intake en fittest kosten (eenmalig) €25,-
1 keer per week 2 keer per week
Kwartaalabonnement € 95 € 160
Half jaar Abonnement € 160 € 255
1 jaar abonnement € 255 € 385

 

Deze prijzen zijn inclusief 6% BTW

Betalingen

Medische fitness kan gevolgd worden tegen de lopende abonnementstarieven. De factuur wordt na aanmelding toegestuurd en dient binnen 21 dagen te worden voldaan. Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

TriFitt behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Hieronder vindt u een overzicht met de extra aantal weken die u krijgt, om uw abonnement op te maken.

  Aantal trainingen Extra weken
Kwartaal abonnement 1x per week 13 2 weken
Kwartaal abonnement 2x per week 26 4 weken
Halfjaar abonnement 1x per week 26 4 weken
Half jaar abonnement 2x per week 52 8 weken
Jaar abonnement 1x per week 52 8 weken
Jaar abonnement 2x per week 104 12 weken

Verhindering

Mocht u verhinderd zijn dan dient u zich bij ons af te melden. Trainingen die zijn afgesproken en niet ten minste 24 uur van te voren zijn afgemeld, kunnen niet worden ingehaald. In geval van weekend kunt u inspreken op ons antwoordapparaat.

Bij voortijdige afmelding mag u de training op een andere dag/tijdstip inhalen. Zonder afmelding geldt dit niet.

In principe vindt er geen restitutie plaats over een lopende periode. Alleen bij langdurige ziekte of blessure kan uw abonnement tijdelijk worden stilgezet. Het moment van schriftelijke melding van de ziekte of blessure bepaalt de datum van ingang van het stilzetten van het abonnement.

Voor iedere deelnemer bij TriFitt is het toegestaan om per kalenderjaar het abonnement voor maximaal 4 weken stop te zetten in verband met vakantie.

Trainingsuren

Om goede begeleiding en beperkte groepsgrootte te kunnen garanderen, kunt u alleen trainen op afspraak. De medische fitness vindt plaats op vaste tijden in de week. U kiest van tevoren in welke groep u wilt deelnemen.

In de zomerperiode kunnen de trainingsuren worden gewijzigd. Dit wordt ruim van te voren aangekondigd. Overige wijzigingen in de trainingsuren worden eveneens zoveel mogelijk van te voren aangekondigd.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de medische fitness gebeurt op eigen risico.

TriFitt is nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit vloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de deelnemer.

Huisregels

Medische fitness kan gevolgd worden nadat een verplichte intake heeft plaatsgevonden.

In de fitnessruimte bent u verplicht schone sportschoenen te dragen. Wij raden u aan om makkelijk zittende kleding, sportkleding te dragen. Het is belangrijk dat u tijdens de fitness voldoende water drinkt, neem dus een flesje mee!   Voor de hygiene stellen wij verplicht dat u een handdoek meeneemt en op fitnessapparatuur en matjes legt.

In onze praktijk bevinden zich een heren- en dameskleedkamer met daarin een douche.

Laat geen waardevolle spullen in de kleedkamer achter, neem ze mee naar de fitnessruimte gedurende uw training.

Wij wensen u veel trainingsplezier!

Trifitt

Wij zijn lid van de Cooperatie Fysiotherapie Deventer Salland. Een samenwerkingsverband tussen fysiotherapeuten in het gebied Deventer-Salland.

Wij zijn aangesloten bij Fysoptima. Dit is een landelijke organisatie van fysiotherapiepraktijken die u een optimale fysiotherapeutische training, behandeling en begeleiding geven.

Contact

0548-365343
info@trifitt.nl
Dorpsstraat 39 Holten
7451 BS Holten