Fysiotherapie Holten Trifitt

COPD

Voelt u zich benauwd als u de trap oploopt, of met een klusje in huis bezig bent? Heeft u ook last van hoestbuien? Hierdoor heeft u waarschijnlijk de neiging om lichamelijke inspanning te vermijden, in de hoop dat u minder snel kortademig wordt. Maar het omgekeerde is waar! Als u minder beweegt, gaat uw conditie achteruit waardoor u alleen maar meer klachten krijgt. Uw mogelijkheden zullen hierdoor afnemen.

Kom in Actie; Bewegen geeft lucht!

COPD
COPD is de verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Het betreft een langdurige ontsteking van het slijmvlies van de luchtwegen. Dit zorgt voor extra slijmvormingen en later voor beschadiging van het longweefsel. Er bestaat geen medicijn waarmee de COPD kan worden verholpen. Wel bestaat er medicatie die de symptomen kan verminderen.
Voor COPD patiënten is er een speciaal beweegprogramma ontwikkeld door het netwerk Fysoptima. Het programma in onze praktijk wordt begeleid door Gerlinde Wiersema, die speciaal hiervoor is opgeleid via de Hogeschool Leiden.
Het programma duurt 3 maanden en is specifiek bedoeld voor mensen met beginnende tot matige COPD klachten (GOLD 1 en 2).

Intake
De intake die allereerst plaatsvindt, bestaat uit een gesprek, vragenlijst, 6 minuten wandeltest en andere gezondheidstesten. Aan de hand hiervan wordt een persoonlijk trainingsprogramma opgesteld.

Beweegprogramma
Gedurende de 3 maanden vinden er trainingen plaats in groepsverband en informatiebijeenkomsten over ademhaling, voeding en leefstijl. Deze trainingen zijn altijd onder begeleiding. Ook tussentijds vinden er metingen plaats. Het programma wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar, afhankelijk van uw aanvullend pakket. Vraag hierna bij uw fysiotherapeut.

Dagelijks bewegen
Aan het eind van het programma wordt gekeken naar de resultaten. Samen met u wordt dan besproken op welke manier u uw actieve leefstijl kan behouden. Zo kunt u bijvoorbeeld naar een sportvereniging, buiten wandelen/fietsen of bij Trifitt de trainingen voorzetten in een van onze fysiofitness groepen.

LONGnet Deventer Ziekenhuis
Trifitt is aangesloten bij het LONGnet via het Deventer ziekenhuis. Het LONGnet is een kennisnetwerk van eerste en tweede lijn fysiotherapeuten in de regio van het Deventer Ziekenhuis. Alle netwerkleden zijn kwaliteitsgeregistreerde fysiotherapeuten en hebben een specialisatie-opleiding voor behandeling van patiënten met longklachten gevolgd. De netwerkleden komen 3 keer per jaar bijeen om kennis uit te wisselen en protocollen en producten te ontwikkelen t.b.v. een zo goed mogelijk afgestemde zorg voor de patiënt met longklachten. Patienten die onder behandeling staan van een longarts (vaak Gold 3 en 4) in het Deventer ziekenhuis kunnen door de longarts of longconsulente worden doorgestuurd naar onze praktijk voor een beweegprogramma. De inhoud van het programma is vergelijkbaar met de beschrijving hierboven. U gaat 3 maanden 2x per week trainingen volgen die bestaan uit conditieverbetering, spierkrachtverbetering, ademhaling, ontspanning en leefstijlbevordering. Na 5 weken en 3 maanden wordt er een verslag uitgebracht naar de longarts/consulente. Na 12 maanden na beëindiging van het traject komt u nog een keer terug bij ons, om de metingen te herhalen en te beoordelen of u niet achteruit bent gegaan. Ook hiervan wordt verslag gedaan naar de longarts.

Zie Kennisnetwerk LONGnet voor meer informatie en adressen van netwerkleden.

Trifitt

Wij zijn lid van de Cooperatie Fysiotherapie Deventer Salland. Een samenwerkingsverband tussen fysiotherapeuten in het gebied Deventer-Salland.

Wij zijn aangesloten bij Fysoptima. Dit is een landelijke organisatie van fysiotherapiepraktijken die u een optimale fysiotherapeutische training, behandeling en begeleiding geven.

Contact

0548-365343
info@trifitt.nl
Dorpsstraat 39 Holten
7451 BS Holten