Fysiotherapie Holten Trifitt

Werkwijze

Aanmelden                                                                                                                                                                                                                                             U kunt zich bij onze praktijk aanmelden via telefoonnummer 0548-365343, via onze website of in de praktijk. Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en indien van toepassing, de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut. U bent zelf verantwoordelijk om uw zorgverzekeringsgegevens te controleren op het aantal vergoedingen fysiotherapie. Na aanmelding zullen wij u een afspraak binnen 2 werkdagen aanbieden.

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak       

U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. De fysiotherapeut zal de behandelruimte verlaten tenzij het voor het onderzoek functioneel is u daarbij te observeren. Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Tijdens de intake zal de fysiotherapeut u vragen een toestemmingsformulier te ondertekenen.

Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken.  De fysiotherapeut maakt na afloop met u een nieuwe afspraak. Bij de eerste afspraak neemt u mee:

  • Eventueel de verwijsbrief
  • Uw ziektekostenverzekering gegevens
  • Geldig identiteitsdocument

Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht. De duur van een behandeling zal gemiddeld 30 minuten bedragen (inclusief aan- en uitkleden).

Wat gebeurt er met uw gegevens?
We leggen alle gegevens over uw klacht en behandeling vast via een elektronisch patientendossier, waarin alleen de fysiotherapeuten inzage in hebben. De gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden zorgvuldig bewaard. Natuurlijk krijgt u op verzoek altijd inzage in uw gegevens.

Klantervaringsonderzoek

Klanttevredenheid staat bij ons voorop. We vinden het belangrijk dat u zich bij ons thuis voelt en dat u tevreden bent over de kwaliteit van zorg. Daarom nemen wij vragenlijsten af middels Qualiview om te weten hoe u de behandeling heeft ervaren. Uw fysiotherapeut zal u vragen om toestemming voor het ontvangen van een vragenlijst. Na afloop van de behandeling ontvangt u via de email een uitnodiging voor het invullen van deze vragenlijst. We hopen dat u de moeite wilt nemen om een vragenlijst in te vullen. Hierdoor kunnen wij onze zorgverlening beter laten aansluiten op de wensen van de patiënt.

Afmelden                                                                                                                                                                                                                          Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Let op: niet -, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden, te weten 100% van het geldende tarief . In overleg met het secretariaat of uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Kwaliteit                                                                                                                                                                                                                           De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF. De praktijk is gecertificeerd volgens het HKZ certificatieschema Extramurale Fysiotherapiepraktijken.

Waarneming                                                                                                                                                                                                                                Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Eigendommen                                                                                                                                                                                                                 De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Contact                                                                                                                                                                                                               Telefonisch zijn wij bereikbaar op nummer 0548-365343, tijdens de openingsuren van de praktijk. Het kan zijn dat u ons antwoordapparaat te horen krijgt. In dat geval kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken en bellen wij u op werkdagen binnen 2 uur terug. In het weekend en op feestdagen bellen wij terug op de eerst volgende werkdag.

U kunt ons ook bereiken via email info@trifitt.nl

Trifitt

Wij zijn lid van de Cooperatie Fysiotherapie Deventer Salland. Een samenwerkingsverband tussen fysiotherapeuten in het gebied Deventer-Salland.

Wij zijn aangesloten bij Fysoptima. Dit is een landelijke organisatie van fysiotherapiepraktijken die u een optimale fysiotherapeutische training, behandeling en begeleiding geven.

Contact

0548-365343
info@trifitt.nl
Dorpsstraat 39 Holten
7451 BS Holten