Fysiotherapie Holten Trifitt

Tarieven en vergoedingen

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten waar wij rechtstreeks de behandelingen declareren. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering worden onze behandelingen vergoed. Is dit niet (meer) het geval dan zijn onderstaande tarieven van toepassing. U ontvangt dan van ons rechtstreeks een rekening van de behandelingen, waarop onderstaande betalingsvoorwaarden van op toepassing zijn.

Tarievenlijst 2017

Behandelingen Prijs
Zitting algemene fysiotherapie €32,-
Zitting kinderfysiotherapie €44,-
Zitting oedeemfysiotherapie €44,-
Screening, intake en onderzoek €47,-
Intake en onderzoek na verwijzing €43,-
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport €44,-
Instructie/ overleg ouders van de patiënt €44,-
Toeslag voor uitbehandeling €12,50
*Tarievenlijst 2017

Betalingsvoorwaarden

1.  Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

2.  Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

3.  Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

4.  Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Trifitt

Wij zijn lid van de Cooperatie Fysiotherapie Deventer Salland. Een samenwerkingsverband tussen fysiotherapeuten in het gebied Deventer-Salland.

Wij zijn aangesloten bij Fysoptima. Dit is een landelijke organisatie van fysiotherapiepraktijken die u een optimale fysiotherapeutische training, behandeling en begeleiding geven.

Contact

0548-365343
info@trifitt.nl
Dorpsstraat 39 Holten
7451 BS Holten