Fysiotherapie Holten Trifitt

Over trifitt

De ideeën voor TriFitt zijn in 2008 ontstaan. Na een aantal jaren te hebben gewerkt en verschillende kanten van de fysiotherapie te hebben gezien, hebben wij onze eigen visie ontwikkeld. We hebben onze ervaringen en ideeën samen gebracht en dat leidde tot TriFitt. Op 17 oktober 2009 hebben wij onze praktijk geopend.

TriFitt staat voor actief, zelfstandigheid en kwaliteit. Elk persoon is uniek. Daarom brengen wij de hulpvraag goed in beeld en wordt bij iedereen een op maat gemaakt behandelplan opgesteld. Samen met u wordt er gewerkt aan een zo optimaal mogelijk functioneren.

In onze behandeling staat beweging centraal. Als fysiotherapeuten weten wij wat het belang en effect van bewegen is. Onze therapie is gericht op een actieve benadering en inzet van de patiënt. Hierdoor krijgt de patiënt weer zelfvertrouwen in het bewegen en leert uiteindelijk zelf met zijn of haar klachten om te gaan. Wij verwachten hierbij dan ook een motivatie van de patiënt, die zelf ook verantwoordelijk is voor het slagen van de behandeling.

Wij zijn aangesloten bij Fysoptima. Dit is een landelijke organisatie van fysiotherapiepraktijken die u een optimale fysiotherapeutische training, behandeling en begeleiding geven. Het netwerk staat voor transparante en beargumenteerde fysiotherapie, met daarin als belangrijkste onderdelen: trainingstherapie en zelfmanagement. Dit sluit aan bij de visie van onze praktijk.

In juli 2012 is onze praktijk HKZ gecertificeerd. Daar zijn wij heel trots op. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De praktijk heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de patiënt/ cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt! Met dit keurmerk laten wij zien dat we continu werken kwaliteitsverbetering en borging. Simpel gezegd laat je zien dat je je houdt aan de kwaliteitsnormen die HKZ heeft opgesteld. De afspraken (procedures) zijn allemaal gericht op het verbeteren van de zorg en behandeling van onze patiënten. Daarnaast is het belangrijk structureel ons functioneren (of ons kwaliteitssysteem) te beoordelen. Dit kan door medewerkers zelf, maar gebeurt vooral ook door leveranciers, ketenpartners en patiënten.

Naast de algemene fysiotherapie kunt u bij ons terecht voor Kinderfysiotherapie, Oedeemtherapie, Beweegprogramma’s en Medische fitness.

Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u ons bereiken via: telefoon 0548-365343, of per email info@trifitt.nl of langskomen op onze praktijk aan de Dorpsstraat 39 in Holten.

Trifitt

Wij zijn lid van de Cooperatie Fysiotherapie Deventer Salland. Een samenwerkingsverband tussen fysiotherapeuten in het gebied Deventer-Salland.

Wij zijn aangesloten bij Fysoptima. Dit is een landelijke organisatie van fysiotherapiepraktijken die u een optimale fysiotherapeutische training, behandeling en begeleiding geven.

Contact

0548-365343
info@trifitt.nl
Dorpsstraat 39 Holten
7451 BS Holten