Fysiotherapie Holten Trifitt

KinderFysio

De groepen die naar de kinderfysiotherapeut verwezen worden kan in twee hoofdgroepen worden onderscheiden:
• kinderen van 0-4 jaar
• kinderen in de schoolleeftijd 4-16 jaar

Kinderen van 0 tot 4 jaar
De groepen die naar de kinderfysiotherapeut verwezen worden kan in twee hoofdgroepen worden onderscheiden: -kinderen van 0-4 jaar -kinderen in de schoolleeftijd 4-16 jaar Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, onrust, asymmetrie en voorkeurshouding, moeite met houdingsveranderingen, eenzijdig bewegen. Ook chronische aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. Het ontdekkende kind kan gaan billenschuiven of een afwijkend looppatroon laten zien.

Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is. Bij baby`s met een aangeboren afwijking of een slechte start door vroeggeboorte of een te laag geboortegewicht helpen we ouders of verzorgers met het hanteren van de baby.

Daarbij adviseren we welke houdingen en bewegingen voor uw kind het beste zijn bij het dragen, verzorgen en spelen. Hierdoor wordt uw kind gestimuleerd en kan het zich zo goed mogelijk ontwikkelen en zo krijgt het kind de mogelijkheid om zoveel mogelijk normale ervaringen op te doen. Jonge kinderen die een verkeerde motoriek en/of houding aanleren, kunnen daar veel last van hebben. Lichamelijk, maar ook sociaal. Doordat ze bijvoorbeeld moeite hebben met spelen op het schoolplein of in de gymles niet mee kunnen komen met leeftijdgenootjes. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Het is soms gewoon nodig dat een kind daarbij wat hulp krijgt. Een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen.

Kinderen van 4 tot 16 jaar

Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind angstig zijn om te bewegen, een slechte of slappe lichaamshouding of overgewicht hebben. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, met schrijven of het tempo van de klas bijbenen (DCD, ADHD). Soms maakt een kind veel bijbewegingen of lijkt het achter in zijn motorische ontwikkeling in vergelijking met klas- of leeftijdgenootjes. Kortom, bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep.

Sportende kinderen kunnen blessures oplopen. Vooral jonge fanatieke sporters en kinderen tijdens een groeispurt zijn extra gevoelig voor blessures. Het is belangrijk dat bij deze blessures een goede fysiotherapeutische diagnose wordt gesteld, waarna advies en ev. behandeling kan volgen. Daarna kunnen de sportactiviteiten, aangepast aan de lichamelijke ontwikkeling van het kind, weer opgebouwd worden. Hierdoor kan herhaling van blessures voorkomen worden

 

 

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF. De praktijk is gecertificeerd volgens het HKZ certificatieschema Extramurale Fysiotherapiepraktijken.

hkz-logo

Trifitt

Wij zijn lid van de Cooperatie Fysiotherapie Deventer Salland. Een samenwerkingsverband tussen fysiotherapeuten in het gebied Deventer-Salland.

Wij zijn aangesloten bij Fysoptima. Dit is een landelijke organisatie van fysiotherapiepraktijken die u een optimale fysiotherapeutische training, behandeling en begeleiding geven.

Contact

0548-365343
info@trifitt.nl
Dorpsstraat 39 Holten
7451 BS Holten